Thursday, June 15, 2006

Sketch dan Pembinaan Karakter

berikut adalah sebahagian contengan, sketch dan luahan semasa sessi brainstorming untuk bahagian komik Kole Kacang. Pelukis sudah menerima separuh skrip yang belum diedit bagi mendapat konsep dan suasana sepertimana dikehendaki Penulis.yang akhir sekali bukan sahabat kole kacang... :)

No comments: